FAMILY BLOG : Last trip on March 2013: Singapore....Legoland.....Phuket....Apa yang menarik di Phuket?......Hemmm...Pernah dengar JAMES BOND ISLAND? atau PHI-PHI ISLAND ?...!....

Rabu, 24 Agustus 2016

Humor "The different types of call duration  summaries"πŸ‘¦ boy to πŸ‘¦ boy !
  πŸ‘‰00:00:59πŸ‘ˆ

πŸ‘¦ boy to πŸ‘© mom !!
πŸ‘‰ 00:00:50 πŸ‘ˆ

πŸ‘¦ boy to πŸ‘¨ dad !
    πŸ‘‰00:00:30 πŸ‘ˆ

πŸ‘¦ boy to πŸ‘§ girl !
   πŸ‘‰ 01:23:59 πŸ‘ˆ

πŸ‘§ girl to  πŸ‘§ girl !
   πŸ‘‰ 05:29:59 πŸ‘ˆ

πŸ‘§ girl to πŸ‘¦ boy !
πŸ‘‰ miss call πŸ‘ˆ

πŸ‘¨ husband to πŸ‘© wife!
  πŸ‘‰ 00:00:03πŸ‘ˆ

πŸ‘© wife to πŸ‘¨ husband
πŸ‘‰ 14 missed calls πŸ‘ˆ

πŸ“žπŸ˜ƒπŸ˜›πŸ˜‚πŸ˜☎

Sent from Samsung Mobile.

Minggu, 21 Agustus 2016

Pemerintah umumkan kenaikan harga rokok

Pemerintah akhirnya umunkan kenaikan harga rokok. Tentu kebijakan ini menimbulkan pendapat pro-kontra.

Inilah daftar harga resmi rokok per 1 September 2016 :

-Marlboro Merah Rp.51.800
-Marlboro Light Rp.48.500
-Marlboro Menthol Rp.48.800
-Marlboro Black Menthol Rp.51.200
-Marlboro Ice Blast Rp.52.500
-Dunhill Merah Rp.50.800
-Dunhill Mild Rp.48.200
-Dunhill Menthol Rp.50.200
-Lucky Strike Filter Rp.43.800
-Lucky Strike Light Rp.42.800
-Country Merah Rp.42.800
-Country Light Rp.42.200
-Pall Mall Filter Rp.42.500
-Pall Mall Light Rp.43.800
-Pall Mall Light Menthol Rp.43.800
-Djarum Super 16 Rp.39.500
-Djarum MLD Rp.40.500
-Djarum Black Rp.38.800
-Djarum Black Menthol Rp.39.200
-Djarum 76 Rp.32.800
-Djarum Clavo Filter Rp.36.200
-Djarum Clavo Kretek Rp.34.800
-LA Light Rp.38.800
-LA Menthol Rp.39.500
-LA Light Ice Rp.40.800
-LA Bold Rp.40.200
-Gudang Garam Filter Rp.40.500
-Gudang Garam Signature Rp.42.200
-Gudang Garam Signature Mild Rp.40.800
-GG Mild Rp.40.500
-Gudang Garam Surya 16 Rp.42.400
-Gudang Garam Surya Exclusive Rp.44.800
-Gudang Garam International Rp.40.200
-Surya Pro Mild Rp.38.800
-Sampoerna Mild Rp.48.800
-Sampoerna Menthol Rp.47.500
-U Mild Rp.35.800
-Class Mild Rp.42.500
-Star Mild Rp.40.800
-Star Mild Menthol Rp.42.500
-Dji Sam Soe Magnum Filter Rp.45.500
-Dji Sam Soe Magnum Blue Rp.45.200

Setujukah Anda dengan kebijakan pemerintah ini?....

Sent from Samsung Mobile.

Resep Bahagia : Pujilah IstrimuSuatu hari seorang motivator menyampaikan ceramah disuatu pertemuan bpk2 di perum. Poris indah.
Beliau menyampaikan nasehat yg bijak:
"Pernahkah bpk2 memuji istrinya yg setia hari  menyediakan makanan dgn penuh cinta ?..
Sesekali kita perlu melakukannya, yakni memuji masakan istri kita"

P.joko salah satu peserta ceramah langsung ingin mempraktekkan nasehat bijak p. motivator.
Saat hendak makan, melihat makanannya, lalu memandang c.leny.
Mereka saling tersenyum mesra dan begitu bahagianya.

Selesai makan, joko memuji c.leny.
" oh say masakan ini sungguh Luar Biasa"

Plaaaakkk...c.leny mlh marah2 lalu berkata:

"Apaaaa?... sdh bertahun tahun aku masak utkmu..tp kamu ngga pernah ngomong begitu!!!

Giliran dpt masakan dari tangga sebelah yg genit itu, kau malah bilang itu Luar  biasa..????

😬 Salah mining..salah maning..hiks😬😭

Sent from Samsung Mobile.

Jam buka bisokop XXIJam 8 isuk ning kantor bioskop ,kriiiiing..... ☎
telpon nang meja bioskop XXl muni...!!!!!

Sisur : 'Halloow mas.... aku arep takon bioskop bukak jam pira....? "

Penjaga : 'jam siji mas.'

Sisur : Bisa buka jam sanga ora mas ??

Penjaga : ' Ora bisa...... biasa jam siji bukake.'

Jam 11 telpon muni maneh......
SIsur : Halloow..... Jam pira bukake bioskop?????

Penjaga :  "sampeyan sing nelpon mau ya mas??? Lah mbok wis diomongi bukake jam 1"πŸ˜ƒ

Sisur :" jam rolas ora bisa apa mas??????

Penjaga : "Ora bisa!!!!.... bioskope mbahmu apa!! "

Sisur :  "Ngenyang sepetit bisa mbokmas ... Ora apa2 wis setengah siji baen ya ....????? "

Penjaga : (mangkel atine )...."jane rika arep nonton pilem apa .... Deneng telpon terus terusan.. ??"

Sisur : (karo nangis ) " aku kie kekunci nang njero bioskop mas..... mau bengi pas nonton pilem keturon.... tulungi lah mas..... bukakna lawange.... aku kepingin bali.."

πŸ™„πŸ™„πŸ˜¬πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜„
πŸƒπŸƒπŸƒπŸƒπŸƒπŸƒ

Sent from Samsung Mobile.

Sabtu, 20 Agustus 2016

MuseumAnak-anak TK muridnya Dawir sedang berjalan-jalan menjelajahi museum untuk mengamati
benda-benda purbakala.

Kemudian mereka melihat mumi.

Joko : Wah, muminya
seram ya...

Sisur : Iya, seram!

Joko : Terus, angka 2250 SM itu maksudnya apa?

Sisur : Mungkin itu dulu nomor plat mobil yang nabrak dia sampai tewas.

           πŸƒπŸšπŸ’¨


Sent from Samsung Mobile.

Bagaimana mengajarkan doa pada anakπŸ‘Ά```Ada seorang anak Papua berusia 10 tahun, namanya Jacobus. Suatu hari Jacobus berlari lari menemui Pak πŸ‘΄Pur guru SMA pedalaman Papua.

πŸ‘ΆJacobus  meminta Pak Pur untuk mengobati anjingnyaπŸ• yang sekarat. Pak Pur tersenyum dan mengiyakan.
Mereka berdua menuju rumah Jacobus.
Melihat anjing tsb sekarat, πŸ‘΄Pak Pur yang asli Solo itu menempelkan telapak tangannya ke jidat anjing dan berkata dlm bahasa Jawa,
πŸ‘΄"Su, asu ( njing, anjing ), nek kowe arep mati, yo mati-Γ². (kalau kamu mau mati, ya mati aja)".
"Nek arep urip, yo waras-Γ² (kalau mau hidup, sembuhlah)".
πŸ‘ΆJacobus yang tidak bisa bahasa Jawa berpikir Pak Pur menggunakan bahasa Latin.
πŸ‘ΆDiam2 Jacobus menghafalkan kata2 yg dia kira mantra / doa itu.
Setelah itu Pak Pur langsung pulang.
✨Beberapa hari kemudian, Jacobus lari2 ke rumah Pak Pur bermaksud melaporkan kalau anjingnya sudah sembuh.
Namun ternyata, Pak Pur sedang sakit. πŸ‘ΆJacobus terkejut, langsung menuju ke kamar Pak Pur dan menempelkan telapak tangannya ke dahi Pak Pur.
πŸ‘ΆSelanjutnya Jacobus membaca mantra,
"Su, asu, nek kowe arep mati, yo mati o. Nek arep urip, yo waras o."
😳Pak Pur kaget danπŸ˜€ tertawa langsung sembuh.

Semoga tersenyum dan tertawa stlh membaca ini, yg sakit jadi sembuh dan pulih yaaa..
Sebab hati yg gembira adalah obat yg manjur```

πŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜œπŸ˜œπŸ’•πŸ’•

Sent from Samsung Mobile.

Tips keluarkan kacang ijo dari telinga

Kang Agus : "Sugeng siang P. dokter."...
dokter : "Wonten nopo pak?"...
Kang Agus : "Ngeten dok, niki wau kuping tengen kula kelebon kacang ijo."...
dokter : "Ooo ngaten. Monggo sarean miring ngiwo."

...sawise sauntoro wektu...

dokter : "Niki perlu dioperasi. Namung operasi alit."...
Kang Agus :"Lajeng ongkose kinten2 pinten dok?"...
dokter : "Sekitar kaleh yuta."...
Kang Agus: "Wadhuh kok larang sanget. mBoten saged kirang? Sukur2 yen gratis."...
dokter : "Anggere sabar nggih saged mirah. Malah gratis."...
Kang Agus: "Lha pripun carane?"...
dokter : "mBen enjing lan sonten njenengan sirami. Mengke nek pun dados kecambah, njenengan dudut .. 
😁😁😑

Sent from Samsung Mobile.